Chovný plán

Chovný plán

Cieľom chovného plánu je udržanie a zlepšenie genetickej základne československých vlčiakov v SR a to viacerými spôsobmi:

 • Rozdelenie do chovných skupín: nejedná sa o líniovú plemenitbu, rozdelenie slúži predovšetkým ako možnosť upevnenia vlastností jednotlivých vybraných plemenníkov (zakladateľov skupín) v populácii  tým spôsobom ako je v bežné aj pri chove iných zvierat- rozdelenie samcov podľa príslušnosti ich otcov a dedov k významnému predkovi. Rozdelenie súk nie je pevné, riadi sa podielmi krvi jednotlivých predkov v rodokmeni suky, takže tá môže byť krytá psami z rôznych skupín (príklad: suka má v 5.generácii 4 predkov nesúcich vlastnosti Flita z Rosíkova a 3 predkov nesúcich vlastnosti Nuka z Pohr.stráže (ostatných menej početných zanedbajme) takže môže byť použitá ako pre spojenie so psom jednej tak druhej skupiny).

Ide o akýsi spôsob „očistenia“ krvi jednotlivých skupín od ostatných pri dodržaní všetkých zásad zdravého chovu. Cieľom je vytvorenie dostatočne veľkých a nepríbuzných skupín vedených na významných plemenníkov, ktoré v budúcnosti umožní líniový chov, ktorý by prispel k početnej a geneticky zdravej populácie ČSV.

Chovný plán rozdeľuje chovné zvieratá do 6 skupín:

Sk.1: Cézar od Pavlišina (cez jeho synov Astor z Javorínskej, Omar z Krotkovského dvora, Koro z Krotkovského dvora...). Patria sem aj potomkovia Kája z Rosíkova, u ktorých sa ráta v budúcnosti podľa možností s vytvorením vlastnej skupiny vedenej na tohto psa.

Sk.2: Nuk z Pohraničnej stráže (najmä cez Astora Moťovský dvor)

Sk.3: Flit z Rosíkova (cez synov Amir Bonus a Alf od Pavlišina)

Sk. 4: Binc Pohostinstvo

Sk.5: Nezaradené zvieratá: o ich spájaní rozhodne chovateľská komisia v spolupráci s majiteľmi podľa podielov jednotlivých predkov v rodkomeni

Sk.6: Káj z Rosíkova (najmä cez Tamburyho z Rosíkova)

 

Rozdelenie chovných psov- viď.tabuľka v prílohe

 

 • Využitie chovných zvierat: Je nevyhnutné rovnomerné využitie psov a súk v chove, preto by mali byť v chove využité všetky chovné krycie psy aby bola umožnená dostatočná genetická variabilita (využívanie jedného alebo niekoľko málo plemenníkov vedie k postupnej degenerácii a strate génov v populácii).

Taktiež je nevhodné opakovať rovnaké rodičovské spojenia, aby nedochádzalo k zbytočnému plytvaniu génmi, pokiaľ na to nie pádny dôvod (napr. že žiadny z potomkov nebol uchovnený, alebo nezostal v SR).

 

 • Príbuzenská plemenitba: žiadúce sú spojenia zvierat nesúcich krv rovnakého predka, avšakupredostňované sú spojenia príbuzensky vzdialenejšie aby sa obmedzil už beztak silný dopad vysokej príbuznosti v populácii. Minimálna vzdialenosť sú 2 voľné generácie (o.i. podľa medzinárodného CHP) – viď. obr. (voľná generácia je generácia, ktorej súčasťou nie je spoločný predok ani potomok plánovaného spojenia, v tomto prípade sú šteňatá potomkovia, spoločný predok ich rodičov je G, voľnou generáciou rodičia – A a B a starý rodičia – C,D,E,F).

Šteňatá

A

C

G

H

D

I

J

B

E

K

L

F

G

M

 • Zdravotné výsledky: okrem povinných zdravotných testov na dyspláziu bedrového kĺbu sú zohľadňované aj výsledky iných (dobrovoľných) zdravotných vyšetrení pokiaľ sú vykonané (dwarf, DM, PRA a i.) a majitelia ich výsledky poskytnú. Cieľom je neustále zlepšovanie zdravia a potláčanie dedičných chorôb.

 • Vyhodnotenia plemenníkov podľa potomstva : v pláne je po schválení vytvorenie vyhodnotenia plemenníkov (súčasných aj nežijúcich a ich potomkov) na základe bonitačných kódov a zdravotných výsledkov ich potomstva. Výsledky týchto hodnotení budú zohľadňované priebežne po doplnení všetkých údajov a vytvorení bodovacieho systému.

 • Exteriérové a povahové znaky: uprednostňované sú spojenia upevňujúce žiaduce znaky a vlastnosti a to najmä spojením zvierat s vhodným prejavom určitého znaku (nie spájanie extrémnych vlastností - napr. veľmi vysokých a veľmi nízkych zvierat, alebo extrémne vysoko a extrémne nízko nasadeného chvosta a i. čo vedie k ešte väčšiemu rozptylu vlastností).

Príloha:

 1. Cézar od Pavlišina

 2. Nuk z Pohraničnej stráže

 3. Flit z Rosíkova

 4. Binc Pohostinstvo

 5. Nezaradení

 6. Káj z Rosíkova

  *červeno označení = nežijúci jedinci, oranžovo označení = exportovaní jedinci

SKUPINAMENOSPKPROKOTECMATKABONITÁCIADBKDLK
Cézar od Pavlišina      1AMOR Gabčov dvor25472000Cézar z Krotkovského dvora CSEska Pohostinstvo CSAs E1 Og R1 P1/69 Xv56,5 Xf110A/A 
1AMUR Kalinovská svorkaGero28232006Gero Kollárov dvor   Ailin SotisAs Oh R1 P1/68 Xf113,2A/A 
1ARGO Tajomný tulák27522005Dak z Rosíkova Ambra Slnečný dvorAs Of R1 P3/70A/A 
1ARGUS Zelená voda26222001Milo Ruskov dvor CSKlea Ruskov dvor CSAs Of R1 P1/67 Xv54 Xf109  
1ASGARD z Černých lesu29862008Aris Bílý měsícAngie Karpatský banditaAv Og R1 P3/71 Xv53,52 Xf105,63A/A 
1AVAR Roja Gordion30842010Amur Kalinovská svorka-GeroCira Veľký jarokAs Oh R1 P1 /68A/A 
1AXXIS z Bačovej svorky32872013Gisotsu Crying WolfBeta Vlčí démonAsOfP3/66,5Xv55,64Xf106,77Xh0,75 SKA/A0/0
1BARON spod Ďumbiera26642002Gaius DórDia Kollárov dvorAs Og R1 P1/67 Xv54,5 Xf106A/A 
1BARUM Tasha30032010Enor Malý BysterecGrace Malý BysterecAs Oh R1 P1 /66,5A/A 
1BEREN Potomok vlkov29512009Arek Zlatá palz  Frei Malý BysterecAs Oh R1 P1/70A/A 
1BO Tasha30052010Enor Malý BysterecGrace Malý BysterecAs Of R1 P5/65 Xv52.31 Xf113,85A/A 
1BUCK Saris Wolfs32752013Jakari spod Ďumbiera Cora Biely TesákAsE1OgP1/66 Xv54,55 Xf110,61 Xh0,647 SKA/A 
1CARO od Starkej28622007Issar Kollárov dvorCesna Lupus BohemiaGenaoAs F10 Of R1 P3/69,5 Xv53.24 A/A 
1DOXO od Starkej29102008Argus Zelená vodaCesna Lupus Bohemia GenaoAs E1 M3,5 Of R1 P3/65A/A0/0
1ENOR Malý Bysterec27442004Ajax od MiščichaKrásna Ruskov dvor CSAs Of R1 P1/65,5 Xv55 Xf106,8A/A 
1FRANKO Vikvel Wolf34362014Gorran Grey Střípek snůAjša Vikvel WolfAsOfP1/66 Xv54,55 Xf110,61 Xh0,55 SKA/A1//1
1GANDALF Crying wolf 2008Argo Tajomný TulákCrying wolf Flash   
1GERO Kollárov dvor26272002Milo Ruskov dvor Citka Kollárov dvorAs C2 Of R1 P1/67,5A/A 
1GORRAN Grey Stripek snu32342012Cäsar von der Wolfsschleife Dayen Sotis As Of R1 P1 /69 Xv55,07 Xf107,25 Xh0,578A/A 
1GRYZ spod Ďumbiera28112006Dino z RosíkovaArys z OravyAs I5,2 H2 Og R2 P3/66 Xv54,5 Xf109  
1HOLAN z Oravy32982013Jass spod ĎumbieraDona z OravyAs Of P1/65 Xv55,38 Xf110,77 Xh0,657 SKA/A 
1ISSAR Kollárov dvor26482002Milo Ruskov dvor CSAda Kollárov dvorAs C2 Of R1 P3/67 Xv53 Xf107,5  
1JAKARI spod Ďumbiera29252008Enor Malý BysterecDáša Chlumecké podzámčíAs Oh R1 P1/67 Xh0,706A/A 
1JASS spod Ďumbiera29282008Enor Malý BysterecDáša Chlumecké podzámčíAs C2,4 Og R1 P3/67 Xv54A/A 
1LESAN Kysucká hviezda26772003Aron Malý BysterecIssabel Kysucká hviezdaAs R1 Oh P1/68B/B 
1SLIBINAS Sidabrinis Vilkas 2009Baron spod Ďumbiera Alpestre Galicyjski WilkAn Of R1 P5/64 Xf117,19 Xh0,705A/A0/0
Nuk z PS                     2AGAR Tlukwaan33952014Athos zo Suchovských hájovBinky LostrisAsOfP1/70 Xv54,29 Xf108,57 Xh0,523 SKA/A 
2ALEX z Čakajovského dvora26992004Blek z Liehovarského dvoraFenndy Kollárov dvor As Oh R1 P1/68 Xv55,8 Xf116  
2ARES Karpatská svorka28892008Blek z Liehovarského dvoraBadia z Věrné smečkyAs Og R1 P1/65A/A0/0
2ARTEX Saris Wolfs30192010Alex z Čakajovského dvoraCora Biely TesákAs Of R1 P1 /67A/A 
2ATHOS zo Suchovských hájov29812009Blek z Liehovarského dvoraJolka Radov dvorAs Of R1 P3/69 Xv53,62 Xf115,94 A/A 
2BAK od Našej vlčice33912014Gunner Malý BysterecAgira Vlčí démonAsOhP1/66 Xv56,06 Xf109,09 Xh0,6875 SKA/A0/0
2BREF Karpatská svorka29962009Blek z Liehovarského dvoraBadia z Věrné smečkyAs Of R1 P1 /68A/A0/0
2CÉZAR Vlčí démon31232011Alex z Čakajovského dvoraAjda Vlčí démonAs Of R1 P1 /71A/A 
2CIRITH Potomok vlkov31082010Ares Karpatská svorka Frei Malý BysterecAv Og R1 P1/71 Xv54,93 Xf109,86 Xh0,705A/A0/0
2Corgoň Vlčí démon31262011Alex z Čakajovského dvoraAjda Vlčí démonAv Oh R1 P3 /71A/B 
2ERON Lupus Ardor34282014Artex Saris WolfsCona Veľký JarokAsOhP1/67 Xv55,22 Xf108,96 Xh0,7058 SKA/A1/0
2GUNNER Malý Bysterec28312006Blek z liehovarského dvoraAskia Slnečný dvor As Of P1/67,5A/A0/0
2MINO Radov dvor29692009Blek z Liehovarského dvora Esa Radov dvorAs Og R1 P1 /66,5A/A 
2NATHAN Bully royal club31292011Ares Karpatská svorka Aljaška SrdcerváčAs Og R1 P1/67A/A 
Flit z Rosíkova             3AGAR Vikvel wolf30722010Enar spod ĎumbieraJasa spod ĎumbieraAs Of R1 P1 / 67,5A/B 
3AIMU z Dubničanky30592010Carr Malý BysterecHermiona Oskár DórAs D1 Oh R1 P3/ 67,5B/B0/0
3AMÍR z Vlčej rokliny28692007Carr Malý BysterecAmbra Veľký jarokAn Og R1 P3/64 Xv54,7 Xf112,5A/A0/0
3ALBY Vikvel Wolf30742010Enar spod ĎumbieraJasa spod ĎumbieraAs Of R1 P1 /67 Xv 55,2 Xf 107,46 Xh 0,687A/A0/0
3AVATAR z Chtelnických lesov30512010Carr Malý BysterecHermína Oskár DórAs Of R1 P1 / 67,5A/A 
3BACK z Devínskej30382010Hitt spod Ďumbiera Elar z OravyAs Oh R1 P1/70A/A 
3BADRI z Devínskej30392010Hitt spod ĎumbieraElar z OravyAv Oh R1 P1/71A/A0/0
3CARCHI Tasha32482012Hitt spod ĎumbieraGrace Malý BysterecAs Of P1/66 Xv54,55 Xf110,61 Xh0,61 SKA/A0/0
3CARR Malý Bysterec26862003Azor od Poluchov Askia Slnečný dvorAs Oh R1 P1/68A/A 
3CETT Malý Bysterec26872003Azor od Poluchov Askia Slnečný dvorAs E1 Of R1 P3/68A/A 
3DAYKO z Devínskej34452014Avatar z Chtelnických lesovBonie z DevínskejAsOfP1/69 Xv55,07 Xf110,14 Xh0,666 SKA/A0/0
3Crying wolf ENZO26392002Angelo Crying WolfBriza Crying WolfAs Of R1 P1/67 Xv55 Xf107  
3EGON Vikvel wolf33512013Carr Malý BysterecAjša Vikvel wolfAs Of P1/69 Xv 55,07 Xf 110,14 Xh 0,722 SKA/A 
3ENAR spod Ďumbiera27612005Artex Radov dvor  Arys z OravyAs M5 I2 Of R1 P3/65,5 Xf103,8A/A 
3EVANDER Crying wolf29762008Hitt spod Ďumbiera Arys z OravyAn Oh R1 P5/64 Xf106,25A/A 
3HITT spod Ďumbiera28382006Dixon Radov dvorDáša Chlumecké podzámčíAs K3 Of R1 P3/68A/A 
3MAX spod Ďumbiera31492011Enar spod ĎumbieraHeja FončordaAs Oh P3/66 Xv 55,30, Xf 114,39, Xh 0,66 B/B 
3IR Oskár Dór30302010Carr Malý BysterecAgira Vlčí démonAs Of R1 P1/68 Xv55,85 Xf102,94A/A 
3ODIN spod Ďumbiera33282011Enar spod ĎumbieraHarmonia Crying wolfAs Of P5/65 Xv52,31 Xf112,31 Xh0,6 SKA/A 
Binc Pohostinstvo        4ALIAS Lalinok28932008Argo Přízrak Karpat Enya z RosíkovaAs Od R1 P1/68A/A 
4ARON Lupus Ardor29562009Cezar Lupus Bohemia GenaoCona Veľký JarokAs C2 Og R1 P1/65A/B 
4ARES Vlk z východnej33802014Bacardi Lupus ArdorAris Smečka BaronAsI2,7OfP3/65,5 Xv54,2 Xf109,92 Xh0,621 SKB/B0/0
4ASLAAN Lupus Ardor29572009Cezar Lupus Bohemia GenaoCona Veľký JarokAsOg R1 P1/67A/A 
4BACARDI Lupus Ardor30632010Cezar Lupus Bohemia GenaoCona Veľký JarokAs K1,3 Og R1 P3/ 65A/A 
4BLACKJACK Lupus Ardor30692010Cezar Lupus Bohemia GenaoCona Veľký JarokAs Of R1 P1 /67A/A 
4CEZAR Lupus Bohemia Genao26762002Gáj JimiliAretha Hanka z VlasaticAs Og R1 P3/66,5 Xv53,4 Xf102,3A/A 
4DARK Biely Tesák29492009Cezar Lupus Bohemia GenaoKirby Kysucká hviezdaAs E1 Of P1/68 Xv54,41 Xf108,82 Xh0,647B/B 
4HEKTOR Oskár Dór28772007Argo Přízrak karpatHera z RofaAs Of R1 P3/67 Xv53,73 A/A0/0
4IZZAK z Blatnických vinic35192015Argo Přízrak karpatGlorie z Blatnických vinicAsK1Of P1/65 Xv55,38 Xf107,69 Xh0,647 SKA/A0/0
Nezaradené                 5AGATHON Wolf Rhoderick Sodar28602007Argo Sokolí okoKaimi Eden severuAv Oh R1 P3/71 Xv53,52 Xf114,08A/A 
5BALOO z Blatnických vinic31432008Unkas z Molu Es Aika z Vlčího dubuAs Of R1 P1/68 Xh0,555 A/A 
5BARÓN zo Suchovských hájov30892010Arimminum Prinz DrakonJolka Radov dvorAs Og R1 P1/70A/A 
5BORAN Jarton33672012Aschere Sirius Black Tajemný přeludBrita z Vlčího dubuAsK10gR1P1/68 Xv54,41 Xf110,29 Xh0,611A/A0/0
5LUK Radov dvor29432008Atos stín vlka Heňa Radov dvorAs F2 Oh R1 P3/65,5 Xf 111,45A/A 
5PINTO od Úhoště27942005Albert z Vlčí chaloupky  Ko-Ko z Molu EsAs E1 Oh R1 P3/69A/A 
5SORBON Kysucká hviezda30782010Arimminum Prinz DrakonJess spod ĎumbieraAs E1 Oh P3/65 Xv55,38 Xf 113,85 Xh 0,63B/A 
Káj z Rosíkova            6BAJKAL tajomný tulák28912008Dag z Tematínskych kopcovAmbra Slnečný dvorAs C2 Of R1 P1/68 Xh0,75A/A 
6BOBO z Chtelnických lesov32252012BAJKAL tajomný tulákHermína Oskár DórAs Of P1/68 Xv55,88 Xf110,29 Xh0,621 SKA/A 
6DASTER Lupus Ardor32572012Jassper Malý BysterecBaghira Lupus ArdorAsOgP1/66 Xv56,06 Xf107,58 Xh0,647 SKA/A 
6FENNIR od Starkej32352012Jassper Malý BysterecHarmonia Crying WolfAs Og P3/65,5 Xv53,4 Xf108,4 CZA/A 
6Ian Gillan von der Wolfschleife31452011Eligo z PerónowkiGrace von der WolfsschleifeAs Of R1 P1/65 Xv55,38 Xf101,54 Xh0,625A/A 
6JASSPER Malý bysterec29842009Eligo z PerónowkiAskia Slnečný dvorAs Og R1 P1/65A/A 
6JURI Oskár Dór32652012Baladin ArqevaHelena Oskár DórAs Of P1/67 Xv56,72 Xf110,45 Xh0,648 SKA/A0/0

 

© Klub chovateľov československého vlčiaka Slovenskej republiky - garant plemena Československý vlčiak