PROPOZÍCIE A PRIHLÁŠKY K VÝSTAVE - Zmeny , prihlasovanie a platby !!

© Klub chovateľov československého vlčiaka Slovenskej republiky - garant plemena Československý vlčiak