Využite možnosť bezplatnej inzercie!

Inzerovať na klubových stránkach je povolené len slovenským chovateľským staniciam a členom Klubu chovateľov československého vlčiaka SR.

Inzerovať možno: šteňatá už narodené, alebo ešte nenarodené (odporúčame inzerovať po potvrdení gravidity sonom). Je možné inzerovať aj psov starších, ktorí hľadajú nový domov.

Chovateľ musí informovať aj o aktuálnosti inzerátu a ak už sú všetky šteňatá predané, požiada o zmazanie inzerátu. Ak tak neurobí, inzerát bude zmazaný automaticky po 4 mesiacoch od dátumu uvedeného ako "dátum najskoršieho odberu". 

Predĺženie inzercie je možné, stačí napísať mail na tobrok.wolfdogs@gmail.com a uviesť, ktoré šteňatá, akého pohlavia sú k dispozícii.