Schválený chovný plán

Chovný plán

Cieľom chovného plánu je udržanie a zlepšenie genetickej základne československých vlčiakov v SR a to viacerými spôsobmi:

 • Rozdelenie do chovných skupín: nejedná sa o líniovú plemenitbu, rozdelenie slúži predovšetkým ako možnosť upevnenia vlastností jednotlivých vybraných plemenníkov (zakladateľov skupín) v populácii  tým spôsobom ako je v bežné aj pri chove iných zvierat- rozdelenie samcov podľa príslušnosti ich otcov a dedov k významnému predkovi. Rozdelenie súk nie je pevné, riadi sa podielmi krvi jednotlivých predkov v rodokmeni suky, takže tá môže byť krytá psami z rôznych skupín (príklad: suka má v 5.generácii 4 predkov nesúcich vlastnosti Flita z Rosíkova a 3 predkov nesúcich vlastnosti Nuka z Pohr.stráže (ostatných menej početných zanedbajme) takže môže byť použitá ako pre spojenie so psom jednej tak druhej skupiny).

Ide o akýsi spôsob „očistenia“ krvi jednotlivých skupín od ostatných pri dodržaní všetkých zásad zdravého chovu. Cieľom je vytvorenie dostatočne veľkých a nepríbuzných skupín vedených na významných plemenníkov, ktoré v budúcnosti umožní líniový chov, ktorý by prispel k početnej a geneticky zdravej populácie ČSV.

Chovný plán rozdeľuje chovné zvieratá do 6 skupín:

Sk.1: Cézar od Pavlišina (cez jeho synov Astor z Javorínskej, Omar z Krotkovského dvora, Koro z Krotkovského dvora ..). Patria sem aj potomkovia Kája z Rosíkova, u ktorých sa ráta v budúcnosti podľa možností s vytvorením vlastnej skupiny vedenej na tohto psa.

Sk.2: Nuk z Pohraničnej stráže (najmä cez Astora Moťovský dvor)

Sk.3: Flit z Rosíkova (cez synov Amir Bonus a Alf od Pavlišina)

Sk. 4: Binc Pohostinstvo

Sk.5: Nezaradené zvieratá: o ich spájaní rozhodne chovateľská komisia v spolupráci s majiteľmi podľa podielov jednotlivých predkov v rodkomeni

Sk.6: Káj z Rosíkova (najmä cez Tamburyho z Rosíkova)

 

Rozdelenie chovných psov- viď.tabuľka v prílohe

 

 • Využitie chovných zvierat: Je nevyhnutné rovnomerné využitie psov a súk v chove, preto by mali byť v chove využité všetky chovné krycie psy aby bola umožnená dostatočná genetická variabilita (využívanie jedného alebo niekoľko málo plemenníkov vedie k postupnej degenerácii a strate génov v populácii).

Taktiež je nevhodné opakovať rovnaké rodičovské spojenia, aby nedochádzalo k zbytočnému plytvaniu génmi, pokiaľ na to nie pádny dôvod (napr. že žiadny z potomkov nebol uchovnený, alebo nezostal v SR).

 

 • Príbuzenská plemenitba: žiadúce sú spojenia zvierat nesúcich krv rovnakého predka, avšak upredostňované sú spojenia príbuzensky vzdialenejšie aby sa obmedzil už beztak silný dopad vysokej príbuznosti v populácii. Minimálna vzdialenosť sú 2 voľné generácie (o.i. podľa medzinárodného CHP) – viď. obr. (voľná generácia je generácia, ktorej súčasťou nie je spoločný predok ani potomok plánovaného spojenia, v tomto prípade sú šteňatá potomkovia, spoločný predok ich rodičov je G, voľnou generáciou rodičia – A a B a starý rodičia – C,D,E,F).

Šteňatá

A

C

G

H

D

I

J

B

E

K

L

F

G

M

 • Zdravotné výsledky: okrem povinných zdravotných testov na dyspláziu bedrového kĺbu sú zohľadňované aj výsledky iných (dobrovoľných) zdravotných vyšetrení pokiaľ sú vykonané (dwarf, DM, PRA a i.) a majitelia ich výsledky poskytnú. Cieľom je neustále zlepšovanie zdravia a potláčanie dedičných chorôb.

 • Vyhodnotenia plemenníkov podľa potomstva : v pláne je po schválení vytvorenie vyhodnotenia plemenníkov (súčasných aj nežijúcich a ich potomkov) na základe bonitačných kódov a zdravotných výsledkov ich potomstva. Výsledky týchto hodnotení budú zohľadňované priebežne po doplnení všetkých údajov a vytvorení bodovacieho systému.

 • Exteriérové a povahové znaky: uprednostňované sú spojenia upevňujúce žiaduce znaky a vlastnosti a to najmä spojením zvierat s vhodným prejavom určitého znaku (nie spájanie extrémnych vlastností - napr. veľmi vysokých a veľmi nízkych zvierat, alebo extrémne vysoko a extrémne nízko nasadeného chvosta a i. čo vedie k ešte väčšiemu rozptylu vlastností).

Príloha:

 1. Cézar od Pavlišina

 2. Nuk z Pohraničnej stráže

 3. Flit z Rosíkova

 4. Binc Pohostinstvo

 5. Nezaradení

 6. Káj z Rosíkova

  *červeno označení = nežijúci jedinci, oranžovo označení = exportovaní jedinci

SKUPINAMENOSPKPROKOTECMATKA
Cézar od Pavlišina   1AMOR Gabčov dvor25472000Cézar z Krotkovského dvora CSEska Pohostinstvo CS
1AMUR Kalinovská svorka-Gero28232006Gero Kollárov dvor   Ailin Sotis
1ARGO Tajomný tulák27522005Dak z Rosíkova Ambra Slnečný dvor
1ARGUS Zelená voda26222001Milo Ruskov dvor CSKlea Ruskov dvor CS
1ASGARD z Černých lesu29862008Aris Bílý měsícAngie Karpatský bandita
1AVAR Roja Gordion30842010Amur Kalinovská svorka-GeroCira Veľký jarok
1BARON spod Ďumbiera26642002Gaius DórDia Kollárov dvor
1BARUM Tasha30032010Enor Malý BysterecGrace Malý Bysterec
1BEREN Potomok vlkov29512009Arek Zlatá palz  Frei Malý Bysterec
1BO Tasha30052010Enor Malý BysterecGrace Malý Bysterec
1CARO od Starkej28622007Issar Kollárov dvorCesna Lupus Bohemia Genao
1DOXO od Starkej29102008Argus Zelená vodaCesna Lupus Bohemia Genao
1ENOR Malý Bysterec27442004Ajax od MiščichaKrásna Ruskov dvor CS
1GANDALF Crying wolf 2008Argo Tajomný TulákCrying wolf Flash
1GERO Kollárov dvor26272002Milo Ruskov dvor Citka Kollárov dvor
1GORRAN Grey Stripek snu32342012Cäsar von der Wolfsschleife Dayen Sotis
1GRYZ spod Ďumbiera28112006Dino z RosíkovaArys z Oravy
1HOLAN z Oravy32982013Jass spod ĎumbieraDona z Oravy
1ISSAR Kollárov dvor26482002Milo Ruskov dvor CSAda Kollárov dvor
1JAKARI spod Ďumbiera29252008Enor Malý BysterecDáša Chlumecké podzámčí
1JASS spod Ďumbiera29282008Enor Malý BysterecDáša Chlumecké podzámčí
1LESAN Kysucká hviezda26772003Aron Malý BysterecIssabel Kysucká hviezda
1SLIBINAS Sidabrinis Vilkas 2009Baron spod Ďumbiera Alpestre Galicyjski Wilk
Nuk z PS                                       2ALEX z Čakajovského dvora26992004Blek z Liehovarského dvoraFenndy Kollárov dvor
2ARES Karpatská svorka28892008Blek z Liehovarského dvoraBadia z Věrné smečky
2ARTEX Saris Wolfs30192010Alex z Čakajovského dvoraCora Biely Tesák
2ATHOS zo Suchovských hájov29812009Blek z Liehovarského dvoraJolka Radov dvor
2BREF Karpatská svorka29962009Blek z Liehovarského dvoraBadia z Věrné smečky
2CÉZAR Vlčí démon31232011Alex z Čakajovského dvoraAjda Vlčí démon
2CIRITH Potomok vlkov31082010Ares Karpatská svorka Frei Malý Bysterec
2Corgoň Vlčí démon31262011Alex z Čakajovského dvoraAjda Vlčí démon
2GUNNER Malý Bysterec28312006Blek z liehovarského dvoraAskia Slnečný dvor
2MINO Radov dvor29692009Blek z Liehovarského dvora Esa Radov dvor
2NATHAN Bully royal club31292011Ares Karpatská svorka Aljaška Srdcerváč
Flit z Rosíkova                                         3AGAR Vikvel wolf30722010Enar spod ĎumbieraJasa spod Ďumbiera
3AIMU z Dubničanky30592010Carr Malý BysterecHermiona Oskár Dór
3AMÍR z Vlčej rokliny28692007Carr Malý BysterecAmbra Veľký jarok
3ALBY Vikvel Wolf30742010Enar spod ĎumbieraJasa spod Ďumbiera
3AVATAR z Chtelnických lesov30512010Carr Malý BysterecHermína Oskár Dór
3BACK z Devínskej30382010Hitt spod Ďumbiera Elar z Oravy
3BADRI z Devínskej30392010Hitt spod ĎumbieraElar z Oravy
3CARCHI Tasha32482012Hitt spod ĎumbieraGrace Malý Bysterec
3CARR Malý Bysterec26862003Azor od Poluchov Askia Slnečný dvor
3CETT Malý Bysterec26872003Azor od Poluchov Askia Slnečný dvor
3Crying wolf ENZO26392002Angelo Crying WolfBriza Crying Wolf
3ENAR spod Ďumbiera27612005Artex Radov dvor  Arys z Oravy
3EVANDER Crying wolf29762008Hitt spod Ďumbiera Arys z Oravy
3HITT spod Ďumbiera28382006Dixon Radov dvorDáša Chlumecké podzámčí
3MAX spod Ďumbiera31492011Enar spod ĎumbieraHeja Fončorda
3IR Oskár Dór30302010Carr Malý BysterecAgira Vlčí démon
3ODIN spod Ďumbiera33282011Enar spod ĎumbieraHarmonia Crying wolf
3EGON Vikvel wolf33512013Carr Malý BysterecAjša Vikvel wolf
Binc Pohostinstvo    4ALIAS Lalinok28932008Argo Přízrak Karpat Enya z Rosíkova
4ARON Lupus Ardor29562009Cezar Lupus Bohemia GenaoCona Veľký Jarok
4ASLAAN Lupus Ardor29572009Cezar Lupus Bohemia GenaoCona Veľký Jarok
4BACARDI Lupus Ardor30632010Cezar Lupus Bohemia GenaoCona Veľký Jarok
4BLACKJACK Lupus Ardor30692010Cezar Lupus Bohemia GenaoCona Veľký Jarok
4CEZAR Lupus Bohemia Genao26762002Gáj JimiliAretha Hanka z Vlasatic
4DARK Biely Tesák29492009Cezar Lupus Bohemia GenaoKirby Kysucká hviezda
4HEKTOR Oskár Dór28772007Argo Přízrak karpatHera z Rofa
Nezaradené               5AGATHON Wolf Rhoderick Sodar28602007Argo Sokolí okoKaimi Eden severu
5BALOO z Blatnických vinic31432008Unkas z Molu Es Aika z Vlčího dubu
5BARÓN zo Suchovských hájov30892010Arimminum Prinz DrakonJolka Radov dvor
5BORAN Jarton33672012Aschere Sirius Black Tajemný přeludBrita z Vlčího dubu
5LUK Radov dvor29432008Atos stín vlka Heňa Radov dvor
5PINTO od Úhoště27942005Albert z Vlčí chaloupky  Ko-Ko z Molu Es
5SORBON Kysucká hviezda30782010Arimminum Prinz DrakonJess spod Ďumbiera
Káj z Rosíkova             6BAJKAL tajomný tulák28912008Dag z Tematínskych kopcovAmbra Slnečný dvor
6BOBO z Chtelnických lesov32252012BAJKAL tajomný tulákHermína Oskár Dór
6FENNIR od Starkej32352012Jassper Malý BysterecHarmonia Crying Wolf
6Ian Gillan von der Wolfschleife31452011Eligo z PerónowkiGrace von der Wolfsschleife
6JASSPER Malý bysterec29842009Eligo z PerónowkiAskia Slnečný dvor
6JURI Oskár Dór32652012Baladin ArqevaHelena Oskár Dór