We prepare english translation - non slovak speaking users, please click on "flag" icon

© Klub chovateľov československého vlčiaka Slovenskej republiky - garant plemena Československý vlčiak