Zmena v posudzovaní zvodu a bonitácie čsv dňa 12.8.2019 v Dolnom Kubíne

POZOR ZMENA!!!
Z organizačných dôvodov vzhľadom na veľký počet prihlásených psov na zvod a bonitáciu československého vlčiaka dňa 12.8.2019 (pondelok) sa bude posudzovať zvod a bonitácia SÚČASNE o 9.00! 
T.z.: 
Začiatok zvodu o 9.00 - posudzovateľ MVDr. František Rosík
Začiatok bonitácie o 9.00 - posudzovateľ Ing.Janka Brussová 
 
Ďakujeme.