Skúšobný poriadok pre skúšku vytrvalosti SVP 1-3

© Klub chovateľov československého vlčiaka Slovenskej republiky - garant plemena Československý vlčiak