Okruhy skúšobných otázok pre skúšky poradcov chovu

© Klub chovateľov československého vlčiaka Slovenskej republiky - garant plemena Československý vlčiak