V Y H L Á S E N I E o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane

© Klub chovateľov československého vlčiaka Slovenskej republiky - garant plemena Československý vlčiak