PROGRAM členskej schôdze , Dolný Kubín 11.8.2019

© Klub chovateľov československého vlčiaka Slovenskej republiky - garant plemena Československý vlčiak