PROPOZÍCIE NA VÝSTAVY 2019:KLUBOVÁ A ŠPECIÁLNA

© Klub chovateľov československého vlčiaka Slovenskej republiky - garant plemena Československý vlčiak