SKÚŠKA VYTRVALOSTI - SVP, Šamorín 24.4.2021

© Klub chovateľov československého vlčiaka Slovenskej republiky - garant plemena Československý vlčiak