VÝSLEDKY BONITÁCIE 10.8.2020 Dolný Kubín

© Klub chovateľov československého vlčiaka Slovenskej republiky - garant plemena Československý vlčiak