VÝSLEDKY -skúška vytrvalosti psa , Šamorín

Dokument: 
© Klub chovateľov československého vlčiaka Slovenskej republiky - garant plemena Československý vlčiak