VÝSLEDKY -skúška vytrvalosti psa , Šamorín

Dokument: