VÝSLEDKY ŠV, 8.8.2020 Dolný Kubín, Rozhodkyňa Anna Kochan, PL

© Klub chovateľov československého vlčiaka Slovenskej republiky - garant plemena Československý vlčiak