VÝSLEDKY ZVODU MLADÝCH, 9.8.2020

© Klub chovateľov československého vlčiaka Slovenskej republiky - garant plemena Československý vlčiak