Výsledky SVP

Skúšky SVP 1,2,3, Šamorín 01.10.2016

meno psa

číslo zápisu

typ skúšky

majiteľ

vodič 1

vodič 2

čas

hodnotenie

Bessy Redog Josefov

CMKU/CSV/3577/13

SVP II

Wieznerová Nicole

SVP 1, 17.09.2016, Trebišov

Rozhodca: Ján Polóny Vedúci skúšky: Viktor Veliký Štatutár: Marcela Šlangová

SVP 1,2,3 Šamorín 25.4.2015

Rozhodca: Ján Polóny Vedúci skúšky: Mgr. Ondrej Vavro

SVP 1,2,3 Šamorín, 03.05.2014

Vedúci skúšky: Miriam Pavlíková Štatutárny zástupca: Ondrej Vavro Rozhodca: Ján Polóny

Skúška vytrvalosti psa I. - II., 12.10.2013 Šamorín

Rozhodca: Ján Polóny Vedúci skúšky: Miriam Pavlíková Štatutárny zástupca: Mgr. Ondrej Vavro

Skúška vytrvalosti psa I., 27.9.2013, Trebišov

Rozhodca: Ján Polóny Vedúci skúšky: Viktor Veliký Štatutárny zástupca: Ľuboš Zaremba

Stránky