SVP 1, 17.09.2016, Trebišov

Výsledky: 
SVP

Rozhodca: Ján Polóny

Vedúci skúšky: Viktor Veliký

Štatutár: Marcela Šlangová

 

Folly Lupus Ardor                      3:23 Veľmi dobrá
Axxis z Bačovej svorky             3:31 Veľmi dobrý
Berenice z Bačovej svorky         3:40 Veľmi dobrá
Gothan Wampirzyca                  nesplnila limit

 

© Klub chovateľov československého vlčiaka Slovenskej republiky - garant plemena Československý vlčiak