VÝSLEDKY ZVODU MLADÝCH A BONITÁCIE – Pavlovce 6.5.2023

Výsledky: 
Bonitácie
Výsledky zvodu a bonitácie v Pavlovciach - ranč Breziny 6.5.2023
Bonitačná komisia: Janka Brussová, Ľuboš Zaremba, Matej Španko
 
BONITÁCIA
1. BRYT ATREJ z Tieňov lesa - odročená bonitácia (povaha)
2. AGYR Maeg Brano - AsC4M4OgP3/69 Xv550,07 Xf110,14 Xh0,667 SK
3. Ares Kalix Wolf - AvOfP1/70,5 Xv56,03 Xf 110,64 Xh0,667 SK
4. BOSCH HIERO Dunajský vlk - AsM4OhP3/68 Xv54,41 Xf107,35 Xh0,657 SK
5. Izar Vikvel wolf - AsOhP1/68 Xv57,35 Xf107,35 Xh0,667 SK
6. ELDAR z Rosíkova – AsOhT1P3 /68 Xv55,88 Xf107,35 Xh0,667 SK
7. Claudio Vlk z Východnej - AsI3K1OfP3/69 Xv57,25 Xf111,59 Xh0,667 SK
8. Dia-džama z rosíkova - AsOfP1/64 Xv57,03 Xf110,94 Xh0,697 SK
9. Balada Dunajský vlk - AsOgP1/61,5 Xv54,47 Xf107,32 Xh0,688 SK
10. Rea z Blatnických vinic - AsC2OgP3/64 Xv54,69 Xf106,25 Xh0,625 SK
11. Reina z Blatnických vinic - AvOgP3/69 Xv54,35Xf105,80 Xh0,742 SK
12. Amyfield Blenda - AsOgP1/60 Xv56,67 Xf110 Xh0,636 SK
13. EYVA z Rosíkova - AsL5OfP3/63 Xv55,56 Xf107,94 Xh0,688 SK
14. D´LAILA Vilhanov dvor - AsC2E1OcS2P3/60,5 Xv54,55 Xf107,44Xh0,667 SK
 
ZVOD MLADÝCH
1. Quinta Ruban Lupus Ardor – veľmi nádejná
2. Pikuer Lupus Ardor – veľmi nádejný
3. Axel Vlk z Kráľovej holi - nádejný