Zvod mladých a bonitácia 27.11.2010 Horný Hričov

Výsledky: 
Bonitácie

 

Bonitačná komisia: Oskár Dóra, Ing. Jozef Švaňa, RNDr. Alexandra Zahradníková

 

 

MENO PSA

HODNOTENIE

Bonitácia:

PSY

Alias Lalinok

As Od R1 P1/68

 

 

Alikay z Devínskej

As Of R1 Xf104,41 P3/68

 

 

Evander Crying Wolf

An Oh R1 Xf106,25 P5/64

 

SUKY

Conny Polární vlk

As E1 Oh R1 Xf112,9 P3/62

 

 

Izma Fončorda

 As Oh R1 P1/64

Zvod mladých:

PSY

Athos zo Suchovských hájov

veľmi nádejný

 

 

Ben Karpatská svorka

nádejný

 

 

Bucegi Gucci Norský vlk

veľmi nádejný

 

 

Chuck z Věrné smečka

veľmi nádejný

 

 

Corro z Blatnických vinic

veľmi nádejný

 

SUKY

Adel zo Suchovských hájov

nádejná

 

 

Aris Saris wolfs

veľmi nádejná

 

 

Belis Karpatská svorka

veľmi nádejná

 

 

Imassica Parepusis Oskár Dór

veľmi nádejná

 

 

Crying Princess Chantal Srdcerváč

veľmi nádejná