Zmeny pri úhrade členských poplatkov

Vážení členovia,
Dovoľujeme si Vám pripomenúť nové pravidlo ohľadom členského. 
Členské na aktuálny rok je možné zaplatiť iba do 31.3. aktuálneho roku. Ak člen nezaplatí do tohto dátumu bude raz upozornený, keď členské nebude uhradené ani po tomto upozornení bude člen vyškrtnutý zo zoznamu členov KCHČSV SR. 
Opätovné členstvo bude možné len po schválení výborom klubu, v takomto prípade bude členské 17 EUR + 20 EUR pokuta a to bez ohľadu na to, či má daný člen nárok na zľavnené členské alebo nie. V prípade rodinného členského je to 28 EUR + 20 EUR pokuta.

Dear members,
We would like to remind you about our new rule regarding membership fee. Memebrship fee for actual year can be paid only to 31st of march of the actual year. Member will receive one warning, if he fails to send membership fee in time. After not sending membership fee after this warning will be deleted from members list without aditional warning.
To became a member again, you will have to be admited by club comittee and membership fee will 17 EUR plus 20 EUR fee, in case of family mebrship (married cuple) 28 EUR plus 20 EUR fee.