Najnovšie informácie

Vážení členovia, 
v prípade, že bude chcieť kontaktovať klub KLASICKOU POŠTOU využite prosím iný kontakt ako na tajomníčku klubu. V období od 18.1. do 1.3. nebude schopná si poštu vyzdvihnúť. Naďalej však môžete využívať mailovú komunikáciu.