2% Z VAŠICH DANÍ pre KCHČSV SR

Vážení priatelia,

v prípade možnosti poukázať klubu 2% z vašich daní , nech sa páči, využite už pripravené tlačivo . " TLAČIVO " alebo kliknite na obrázok.

© Klub chovateľov československého vlčiaka Slovenskej republiky - garant plemena Československý vlčiak