Oznam hlavného poradcu chovu

Vážení majitelia registrovaných chovateľských staníc, ak máte záujem o zverejnenie údajov o svojej chovateľskej stanici na stránke klubu, posielajte vybrané údaje ( viď príklady CHS na pravej lište ) na adresu: kajanovicova.m@gmail.com.

Ing. Mária Kajanovičová

© Klub chovateľov československého vlčiaka Slovenskej republiky - garant plemena Československý vlčiak