S ľútosťou oznamujeme...

© Klub chovateľov československého vlčiaka Slovenskej republiky - garant plemena Československý vlčiak