Členský príspevok - oznam

Vážení členovia klubu československého vlčiaka.
V mene klubu by som Vás chcela poprosiť o úhradu členského príspevku do 31.3.2023.
Po tomto termíne sa budú na Vás vzťahovať poplatky ako na nečlena klubu.
Za pochopenie ďakujem

S prianím pekného dňa

Helena Repaská
ekonóm KCHČSV SR
csv.ekonom@gmail.com
+421 902159533