HYGIENICKÉ OPATRENIA pre LT v D. Kubíne 7.-15.8.2020

Udržujte si sociálny odstup.

Nepodávajte si ruky, vyhýbajte sa objímaniu či bozkávaniu s inými ľuďmi, nejedzte s nimi z rovnakého taniera, nepoužívajte rovnaký riad, poháre ani uteráky.
Noste rúško, ak nie je možné udržať si odstup aspoň 2 metre od cudzích osôb.

Správajte sa ohľaduplne pri kýchaní alebo kašľaní. Ak máte pritom rúško, vymeňte alebo operte ho ihneď, ako sa dá. Ak rúško práve nemáte, kašlite a kýchajte do ohnutého lakťa alebo použite vreckovku, tú následne vyhoďte a umyte si ruky.

Udržujte si odstup od ostatných osôb minimálne 2 metre.

Umývajte a dezinfikujte si ruky, často a dôkladne (aspoň 20 sekúnd). Deťom asistujte, ideálne hravo (pomocou básničky alebo pesničky).

Nedotýkajte sa rukami tváre – očí, nosa, úst.

Vyhýbajte sa kontaktu s plochami, kde by sa vírus mohol vyskytovať (zábradlie, lavičky, kľučky a pod.).

Prosíme všetkých účastníkov letného tábora o dodržiavanie pokynov a ohľaduplnosť voči ostatným ľuďom. Správajme sa zodpovedne priatelia , k udržaniu priaznivého vývoja pandémie COVID-19 na Slovensku prispieva každý z nás.