KALENDÁR 2020-súťaž , podmienky

Milí naši priaznivci, aj tento rok si dáme súťaž o uverejnenie Vašej fotky v kalendári ČSV na ďalší rok. Kalendár bude tento rok vo formáte na šírku.  Do kalendára budú zaradené len fotky jedincov ČSV s platným PP! Hlasovať sa bude z 26 fotiek, ktoré vyberie výbor z Vami zaslaných fotografií

PODMIENKY

1. Každý pes môže byť v kalendári len raz, aj ak je niektorá z fotiek skupinová (ak budú ako víťazné zvolené viaceré fotky jedného psa, tak fotku do kalendára vyberie výbor podľa potreby fotiek k jednotlivým mesiacom).

2. Fotky musia byť bez ľudí a psov iného plemena.

3. Fotka musí byť dostatočne kvalitná pre tlač na veľkosť A3. Fotky, ktoré nebudú dostatočnej kvality nebudú do súťaže zaradené. Ak sa na nedostatočnú kvalitu príde po vyhodnotení súťaže, bude vybraná ďalšia fotka v poradí hlasovania.

4. Každý autor môže poslať maximálne 4 fotky (ideálne z každého ročného obdobia).

5. Poslaním fotky súhlasíte s jej uverejnením v kalendári ČSV.

6. Fotky posielajte v plnej kvalite na adresu csv.klub@gmail.com do 9.11.2019 do 22:00. Po tomto termíne nebudú do súťaže pridávané žiadne ďalšie fotografie.

7. V prípade, že sa rozhodnete túto našu súťaž zdieľať, zdieľajte prosím celý album nie len jednotlivú (Vašu/ kamarátovu, ...) fotku. Pri nadmernom zdieľaní jednotlivých fotiek (a tak umelom naháňaní hlasov) môže byť daná fotka vyradená zo súťaže.

8. Všetky fotky, ktoré splnia body 1-7 budú zverejnené v samostatnom albume na oficiálnej FB stránke klubu. Hlasovať za jednotlivé fotky bude možné do nedele 17.11.2019 do 23:00. Po tomto termíne už ďalšie hlasovanie nebude platné.

9. Do kalendára bude použitých 13 fotiek (12 mesiacov + titulný list) s najvyšším počtom hlasov (like) pri zohľadnení bodov 1-8.