Kontakty - poradcovia chovu

V prípade narodenia šteniat pripomíname povinnosť hlásiť dátum narodenia šteniat (počet a pomer) HPCh do 7 dní a následne si dohodnúť kontrolu vrhu s  HPCh alebo niektorým z oblastných poradcov chovu. Ďakujeme! 
 
Hlavný poradca chovu :
 
 Ing. Janka Brussová, Pavlovce 234, 094 31 Hanušovce nad Topľou, kraj Prešovský, tel.: 0903 597 438, email: csv.hpch@gmail.com
 
Oblastní poradcovia chovu: 
 
1. MVDr. František Rosík, Prešov + Muráň, tel.: 0911 984 931
2. Ľubos Zaremba, Spišská Nová Ves + Poprad, tel.: 0904 431 709
3. Lukáš Bača, Sabinov + Prešov, 0911 107 884
4. Roman Devečka, Liptovský Mikuláš, tel.: 0907 596 198
5. Matej Španko, Liptovský Mikuláš + Banská Bystrica, tel.: 0915 777 788
6. Marek Medvecký, Dolný Kubín + Ružomberok, tel.: 0907 803 695
7. Roman Lacko, Martin + Prievidza, tel.: 0908 511 621
8. Jozef Švaňa, Žilina + Trenčín , tel.: 0907 825 520
9. Mgr. Štefan Malík, Čadca, tel.: 0908 235 609
10. RNDr. Alexandra Zahradníková, PhD., Bratislava, tel.: 0905 399 770