POSÚVAME TERMÍN SVP na 24.4.2021

Vážení priatelia,
s radosťou Vám chceme oznámiť, že skuška vytrvalosti psa I,II a III stupňa sa bude konať v sobotu 24. apríla  v Šamoríne. Konkrétne podmienky účasti, informácie a organizačné pokyny budú v pribehu toho víkendu zaslané prihláseným účastníkom SVP.
Tešíme sa na stretnutie s Vami, priatelia.
Zostaňme pozitívne naladení.
M.G.