PRACOVNÝ JEDINEC 2019

Aktívni majitelia čsv, členovia klubu !
Pre vyhodnotenie NAJ pracovných a aktívnych jedincov roka 2019 v KCHČSV SR posielajte zoznamy absolvovaných skúšok, či športových podujatí, ktorých ste za posledný kalendárny rok zúčastnili. Svoje informácie posielajte Kvetke Slanej na email... k.tavassyova@gmail.com ..tiež vám odpovie na prípadné otázky ohľadne potrebných údajov, ktoré by mali byť na ozname zo skúšky či podujatia. Posielajte do 10.2.2020.

 

© Klub chovateľov československého vlčiaka Slovenskej republiky - garant plemena Československý vlčiak