Program členskej schôdze 10.10.2020 14:00 chatová osada Vincov Les

Program členskej schôdze KCHČSV SR

1. Voľba komisií

2. Voľba overovateľa zápisu

3. Schválenie programu členskej schôdze

4. Predloženie správy o činnosti a hospodárení klubu za rok 2019

5. Predloženie správy KRK za rok 2019

6. Predloženie plánu činnosti na nasledujúci rok - termínový kalendár 2021

7. Predloženie správy o chove za rok 2019

8. Kontrola splnenia úloh udelených výboru členskou schôdzou.

9. Návrh predsedu p. Ľuboša Zarembu na vytvorenie génovej rezervy plemena.

10. Návrh výboru na zmenu výšku členských poplatkov. Momentálne sa členské dlhú dobu nemenilo, je ešte z obdobia pred zavedením EUR a nereflektuje zvýšenie cien na organizovanie akcií a celkového chodu klubu. Návrh je 30 EUR pre bežného člena, manželské členské 45 EUR, 5 EUR pre dôchodcu a študenta denného (strednej školy/ dennej formy VŠ.

11. Návrh pani Jany Dudíkovej na odmenenie ľudí, ktorí sa zapájajú do organizácie klubových akcií.

12. Možnosť nahradiť SVP I. inou skúškou podľa pravidiel IGP