PROGRAM členskej schôdze 5.11.2022 Vincov les ZMENA - NOVY KANDIDATI NA TAJOMNIKA

Vážení členovia, 

V mene výboru Vás pozývam na odloženú členskú schôdzu, ktorá sa bude konať v sobotu 5.11.2022 o 15:00 v Chatovej osade, Termálne kúpalisko Vincov les, 925 21, Sládkovičov

V prípade, že máte záujem kandidovať do výboru KCHČSV SR prosím pošlite kandidátku na csv.klub@gmail.com do 3.11.2022
 

Program členskej schôdze

1. Voľba komisií

2. Voľba overovateľa zápisu

3. Schválenie programu členskej schôdze

4. Predloženie správy o činnosti a hospodárení klubu za rok 2021

4. Voľba predsedu KCHČSV SR na nasledujúce obdobie.

Návrh výboru: Ľuboš Zaremba

5. Voľba 1. podpredsedu KCHČSV SR na nasledujúce obdobie

               Návrh výboru: Marcela Gábrielová

6. Voľba 2. podpredsedu KCHČSV SR na nasledujúce obdobie

               Návrh výboru: Jana Dudíková

7. Voľba hlavného poradcu chovu KCHČSV SR na nasledujúce obdobie

               Návrh výboru: Janka Brussová

8. Voľba tajomníka KCHČSV SR na nasledujúce obdobie ZMENA

               Návrh výboru: Veronika Bognárová - sťahuje kanditatúru

               Protikandidát: Petra Hercegová (NOVÉ)

               Protikandidát: Eva Brezinová (NOVÉ)

9. Voľba ekonóma KCHČSV SR na nasledujúce obdobie

               Návrh výboru: Helena Repaská

10. Voľba hlavného výcvikára KCHČSV SR na nasledujúce obdobie

               Návrh výboru: Kvetoslava Slaná

11. Voľba predsedu KRK KCHČSV SR na nasledujúce obdobie

               Návrh výboru: Viktor Veliký

12. Voľba členov KRK na nasledujúce obdobie

               Návrh výboru:

V prípade, že máte záujem kandidovať do výboru KCHČSV SR prosím pošlite kandidátku na csv.klub@gmail.com do 3.11.2022