Schôdza aktívnych chovateľov 19.máj 2019 Pavlovce (nedeľa) o 10:00

Srdečne vás pozývame na stretnutie aktívnych chovateľov, poradcov chovu a členov so záujmom o chov.

19.máj 2019 (nedeľa) o 10:00 Ranč Breziny - Pavlovce

Stretnutie sa bude konať v priateľskej atmosfére na dobrovoľnej báze, kde radi vypočujeme názory a postrehy všetkých chovateľov, zhodnotíme chovateľskú základňu, vysvetlíme význam bonitácií a budeme viesť bohatú diskusiu. Podmienkou je účasť min. 8 chovateľov, ktorí potvrdia svoju účasť HPCH KCHČSV. Následne po tejto víkendovej akcii sa bude konať takéto stretnutie na strednom alebo západnom Slovensku. Bližšie informácie neskôr. Je to výnimočná príležitosť pripraviť si a prediskutovať návrhy na členskú schôdzu, ktorá sa koná počas LVT 2019 v Dolnom Kubíne. Tešíme sa na Vašu účasť.

S pozdravom HPCH Janka Brussová

 

 

© Klub chovateľov československého vlčiaka Slovenskej republiky - garant plemena Československý vlčiak