STRETNUTIE AKTÍVNYCH CHOVATEĽOV - Breziny 19.5.2019

Poprosím nahlásiť účasť na csv.hpch@gmail.com alebo 0903597438.