ZMENA ZAČIATKU KLUBOVEJ VÝSTAVY 12.8.2018 !!! - ATENTION !!! CLUB SHOW TIME IS CHANGED

Milí vystavovatelia, milí priatelia, Dear exhibitors, dear friends

vzhľadom na veľké množstvo prihlásených psov na našu klubovú výstavu, ktorá sa koná v nedeľu,12.08.2018, sme sa rozhodli upraviť program z časových dôvodov, a to takto:

in reason too many dogs we decided to change the schedule time of the Club show of Czechoslovakian wolfdog on 12.8.2018 as follow:

PROGRAM:                                                                                     

 9,00 - 11,00       príjem psov    , admission of the dogs                                            

11,00 - 11,15       otvorenie výstavy , open ceremony

od 11,15             posudzovanie a následne záverečné súťaže , judging and final competitions

Za pochopenie ďakujeme a tešíme sa na stretnutie s Vami, priatelia. Thank, for your understanding.

© Klub chovateľov československého vlčiaka Slovenskej republiky - garant plemena Československý vlčiak