Letný výcvikový tábor Hrabušice, 30.07 - 07.08.2011

© Klub chovateľov československého vlčiaka Slovenskej republiky - garant plemena Československý vlčiak