Letný výcvikový tábor Hrabušice, 30.07 - 07.08.2011