KV a EV 2016

© Klub chovateľov československého vlčiaka Slovenskej republiky - garant plemena Československý vlčiak