Ain Sonata Carpathica

© Klub chovateľov československého vlčiaka Slovenskej republiky - garant plemena Československý vlčiak