SVETOVÁ ŠPECIÁLNA VÝSTAVA SLOVENSKÝCH NÁRODNÝCH PLEMIEN 2017

© Klub chovateľov československého vlčiaka Slovenskej republiky - garant plemena Československý vlčiak