SVETOVÁ ŠPECIÁLNA VÝSTAVA SLOVENSKÝCH NÁRODNÝCH PLEMIEN 2017