Element of life šedý poklad

© Klub chovateľov československého vlčiaka Slovenskej republiky - garant plemena Československý vlčiak