Prechod Veľkou Fatrou, 17.09. - 18.09.2011

Stretnutie: 
© Klub chovateľov československého vlčiaka Slovenskej republiky - garant plemena Československý vlčiak