Výcvikový víkend Chtelnica, 04.11 - 06.11.2011

Výcvik: 
© Klub chovateľov československého vlčiaka Slovenskej republiky - garant plemena Československý vlčiak