Duodanube Bratislava 20.08.2011

Výstavy: 
© Klub chovateľov československého vlčiaka Slovenskej republiky - garant plemena Československý vlčiak