B vrh zo Suchovských hájov

Chovateľská stanica: 
© Klub chovateľov československého vlčiaka Slovenskej republiky - garant plemena Československý vlčiak