Klubový kalendár 2012

© Klub chovateľov československého vlčiaka Slovenskej republiky - garant plemena Československý vlčiak