Zvod mladých a bonitácia Hrabušice, 06.08.2011

Zvody a bonitácie: 
© Klub chovateľov československého vlčiaka Slovenskej republiky - garant plemena Československý vlčiak