Zvod mladých Horný Hričov, 26.03.2011

Zvody a bonitácie: 
© Klub chovateľov československého vlčiaka Slovenskej republiky - garant plemena Československý vlčiak