Wintershow Trenčín 28.01.2012

© Klub chovateľov československého vlčiaka Slovenskej republiky - garant plemena Československý vlčiak