Skúšky vytrvalosti psov SVP1-3 Šamorín, 10.04.2010

Výcvik: